Jaa Chhute Taa Khaaku (Maaroo Vaar M:5 Dakhane, Ang 1097, Pavree10)

0
32

ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ
ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ “ਦੁਰਜਨ ਸੇਤੀ ਨੇਹੁ / ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਆਲੂਦਿਆ “ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਗਉੜੀ ਮ:੫ (ਅੰਗ ੨੪੦) ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਉ ਮਿਰਤਕ ਮਿਥਿਆ ਸੀਗਾਰ ਦੇ ਪਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮ:੫, ਅੰਗ ੧੦੯੭/੯੮ (ਪਵੜੀ ੧੦) ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ।                                                                                            ਦਾਸ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ