ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਆਸਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

0
260