ਸਿਧਾਂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਲਗੇਗੀ ਢਾਅ ਸਤਿਗੁਰ !

0
312

ਸਿਧਾਂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਲਗੇਗੀ ਢਾਅ ਸਤਿਗੁਰ !

ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸੌ ਸਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਏ, ਸਿੱਖ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਫੈਲਾਅ ਸਤਿਗੁਰ !

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਏ ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਨੀ ਦਾ, ਲਈਏ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮਨਾ ਸਤਿਗੁਰ !

ਸੁਲੱਖਣੀ ਘੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆ ਰਹੀ ਏ, ਸਿੱਖ ਕਰਨਗੇ ਖ਼ਾਸ ਉਪਾਅ ਸਤਿਗੁਰ !

ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਣੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋਣੇ, ਲੈਣੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾ ਸਤਿਗੁਰ !

ਕਈ ਏਥੇ ਵੀ ਕਰਣਗੇ ਫਿੱਟ ਗੋਟੀਆਂ,  ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਲਾਉਣਗੇ ਦਾਅ ਸਤਿਗੁਰ !

ਪੰਥ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ, ਦੱਸ ਲੀਡਰਾਂ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ, ਗੋਲ਼ੇ ਦਾਗਣਗੇ ਠਾਅ-ਠਾਅ ਸਤਿਗੁਰ !

ਕੁੱਝ ਪੂਜਾਰੀ ਵੀ ਵਰਤੇਗਾ ਰਸੂਖ ਅਪਣਾ, ਲੈਣੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਸਤਿਗੁਰ !

ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਹ ਦੀ ਦੱਸਣਗੇ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ,  ਦੇਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾ ਸਤਿਗੁਰ !

ਮੱਥੇ ਟਿਕਾਉਣਗੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੋਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਦੇਣੇ ਬਾਣੀ ਉੱਤੇ ਰੁਮਾਲੇ ਪਾ ਸਤਿਗੁਰ !

ਇਉਂ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਧਨ ’ਕੱਠਾ, ਊਲੂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਲਾਹ ਸਤਿਗੁਰ !

ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਚੱਲਣਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਾਜੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਵਜਾ ਸਤਿਗੁਰ !

ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁੱਝ ਪੈਣੀ, ਸਿਧਾਂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗੇਗੀ ਢਾਅ ਸਤਿਗੁਰ !

ਰੌਲ਼ੇ-ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਲੰਘ ਜਾਣੀ, ਊਡੀਕਣਗੇ ਅਗਲੀ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਛਾ ਸਤਿਗੁਰ !

ਖੂੰਜੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਹੈ ਸੋਚ ਰਹਿਆ, ਕੁਝ ਖੱਟਣਗੇ ਕਿ ਸਭ ਲੈਣਗੇ ਗਵਾ ਸਤਿਗੁਰ !

ਸ; ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਮਿਉਦਕਲਾਂ (ਫਤਿਹਾਬਾਦ) 94662-66708, 97287-43287

E -MAIL=sskhalsa223@yahoo.comsskhalsa1957@gmail.com