ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 42 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ RSS/60 ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਚ ਤਿਆਰੀ।

0
609