ਰਾਜਨੀਤੀ

0
273

ਰਾਜਨੀਤੀ

_ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਬਾ: 98721-77754

ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਘੋੜੇ ਭਜਾਈ ਚੱਲ, ਠੱਗੀਆਂ ਧੋਖੇ ਕਰਕੇ ਵਕਤ ਲੰਘਾਈ ਚੱਲ।

ਇਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਭਾਵੇਂ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ, ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ, ਕਹਿ ਕੇ ਫੂਕ ਛਕਾਈ ਚੱਲ।

ਘਰ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਗੱਪ ਰੇੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਟੌਹਰ ਬਣਾਈ ਚੱਲ।

ਇਕੋ ਟਾਇਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਘਰ ਵਿਚ ਪੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਝੂਠਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਵਿਖਾਈ ਚੱਲ।

ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਈ ਚੱਲ।

ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮੰਦੀ ਘੱਟ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਹੀ ਬੱਸ ਸੁਣਾਈ ਚੱਲ।

ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਾਲੀ ਸਾਮੀ ਕੋਈ ਫਸਾਈ ਚੱਲ।

ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਿਆ ‘ਦਵਿੰਦਰਾ’ ਤੂੰ, ਧੱਕੇ ਹੀ ਨੇ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਦੀ ਬੱਸ ਖਾਈ ਚੱਲ।