ਸਾਡੀਆਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ?

0
147

ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਚਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।