ਪਰਭਾਤੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮੁ ਜਪਿ (ਦਖਣੇ ਮ: ੫, ਅੰਗ ੧੧੦੦ (ਪਉੜੀ ੧੬)

0
68

ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ

ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼“ ਹੋਆ ਓਹੀ ਅਲੁ ਜਗ ਮਹਿ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਜਪਾਈ “ ਦੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਜੀ॥ (ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੫, ਪੰਨਾ ੧੧੦੦, ਪਵੜੀ ੧੬)

ਦਾਸ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ