Je Too Vatahi Angene (Maaroo Vaar M:5 Dakhane M:5 , Ang 1095)

0
77

               ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ

ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਡਖਣੇ ਮ:੫ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਖਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਿਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਜੀ।

ਦਾਸ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ