ਦੇਸ਼ੀ ਇਲਾਜ-ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਬਾ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ

0
769

ਦੇਸ਼ੀ ਇਲਾਜ-ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਬਾ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ

ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 98140-53581

ਦਹੀਂ, ਮੂਲੀ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਕਦੇ ਖਾਈਏ, ਮੱਛੀ ਦੁੱਧ ਨਾ ’ਕੱਠਾ ਡਕਾਰ ਬੇਲੀ।

ਜਿਗਰ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਜਾਮੁਨ, ਖ਼ੂਨ ਖਰਾਬ ਲਈ ਨਿੰਮ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਬੇਲੀ।

ਬੇਹੀ ਰੋਟੀ ਭਿਉਂ ਖਾ ਦੁੱਧ ਤੜਕੇ, ਖ਼ੂਨ ਦੌਰੇ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਉਪਚਾਰ ਬੇਲੀ।

ਕਾਲੇ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਗੁੜ ਬਣਾਓ ਲੱਡੂ,  ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਂਵਦਾ ਜੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੇਲੀ।

ਸਰੋਂ ਤੇਲ ਤੇ ਹਲਦੀ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰ ਲਓ, ਹੋਵੇ ਪੀੜ ਕਾਹਨੂੰ ਦੰਦ ਜਾੜ ਬੇਲੀ ।

ਪਿਆਜ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਦੋਵੇਂ, ਸੱਪ ਕੱਟੇ ਪਿਆਓ ਇੱਕ ਸਾਰ ਬੇਲੀ।

ਜੜਾਂ ਅਸਗੰਧ ਤੇ ਖੰਡ ਦਾ ਖਾਓ ਚੂਰਣ, ਗਠੀਆ ਰੋਗ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਧਾਰ ਬੇਲੀ।

ਰਸ ਗਾਜਰ ਦਾ ਸੇਬ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ, ਹੈ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇ ਹੁਦਾਰ ਬੇਲੀ।

ਹੋਵੇ ਕਬਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਰਸ ਸੰਤਰੇ ਦਾ, ਭੱਜ ਉਠੇਗਾ ਨਾਲ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੇਲੀ।

ਵੱਢੇ ਭੂੰਡ ਜਾਂ ਵੱਢ ਜਾਏ ਸ਼ਹਿਦ ਮੱਖੀ, ਕੱਚਾ ਪਿਆਜ ਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਲੀ।

ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਰਾਤ ਭਿਓਂ ਕੇ ਖਾ ਤੜਕੇ, ਲੈ ਨਕਸੀਰ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਉਤਾਰ ਬੇਲੀ !

ਹੋਵੇ ਦਾਦ ਸਵੇਰ ਦੀ ਥੁੱਕ ਮਲੀਏ, ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਨਾ ਐਂਵੇ ਬੇਕਾਰ ਬੇਲੀ।

ਪਿਆਜ ਗਰਮ ਕਰ ਉਸ ਦਾ ਰਸ ਪਾ ਲੈ, ਕੰਨ ਪੀੜ ਤੋਂ ਜੇ ਅਵਾਜਾਰ ਬੇਲੀ।

ਮੂਲੀ ਪੱਤਿਆਂ ਅਰਕ ਮਿਲਾ ਮਿਸਰੀ, ਹੋਵੇ ਪੀਲੀਆ ਨਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬੇਲੀ।

ਸ਼ੁਗਰ ਰੋਗ ਲਈ ਜਾਮੁਨ ਅਕਸੀਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਿੱਲੀ ਰੋਗ ਲਈ ਬਾਥੂ ਸਰਦਾਰ ਬੇਲੀ।

ਹਰੇ ਔਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਲਾ ਖਾਈਂ, ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੇਲੀ।

ਭਾਦੋਂ ਛੋਲੇ, ਵੈਸਾਖ ਵਿਚ ਚੌਲ ਚੰਗੇ, ਮਾਘ ਖਿਚੜੀ ਦਾ ਅਹਾਰ ਬੇਲੀ।

ਦਾਲ ਮਾਂਹ ਦੀ ਘੀਆ ਨਾ ਖਾ ’ਕੱਠੇ, ਰਾਤੀਂ ਫਲ਼ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਸਾਰ ਬੇਲੀ।

ਬਾਸੀ ਮੀਟ ਮਾੜਾ, ਤਾਜ਼ਾ ਦਹੀਂ ਮਾੜਾ, ਬੁੱਢੀ ਨਾਰ ਦੀ ਸੇਜ ਹੈ ਖਾਰ ਬੇਲੀ।

ਧਨੀਆ ਘੋਟ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਪਿਲਾ ਦਈਏ, ਮੈਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ।

ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਦ ਪੀ ਲੈ, ਦਮਾ ਠੀਕ ਤੇ ਘਟੇਗਾ ਭਾਰ ਬੇਲੀ।

ਮੇਥੀ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਖਾ ਤੜਕੇ, ਗੋਡੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਜੇ ਬੇਜਾਰ ਬੇਲੀ।

ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਤੁਲਸੀ ਚਾਹ ਪੀਓ, ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ ਜੁਕਾਮ ਬੁਖ਼ਾਰ ਬੇਲੀ।

ਮੱਠੈ ਵਿਚ ਜਵੈਨ ਤੇ ਨਮਕ ਕਾਲਾ, ਪੇਟ ਗੈਸ ਦਾ ਕੱਟੇ ਵਕਾਰ ਬੈਲੀ।