Alaahaneeaa Bani Mahla 1 (Jin Jag Siraj Samaaiaa, Ang 581)

0
93

ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ
ਅਲਾਹਣੀਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਬੀਚਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ ਤੇ ਲਾਹਾ ਲਵੋ ਜੀ
ਆਵੋ ਸਤਸੰਗੀ ਸੱਜਣੋ / ਭੇਣੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ੳਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ / ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ