ਵਿਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਚ।

0
221

ਵਿਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਚ।

ਕਰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘਨੇਰੀਆਂ ਜੋ, ਵਿਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਚ।

ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਰਥਾਂ ਦੀ, ਹੁੰਦੀ ਖੋਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿਚ।

ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਟੱਬ ਬੰਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚ।

ਛੜੇ ਛਾਂਟ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੁੱਖ ‘ਚੋਹਲਾ’, ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਚ।

ਰਮੇਸ਼ ਬੱਗਾ ਚੋਹਲਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ)-94631-32719

29440cookie-checkਵਿਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿਚ।