‘ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ’

0
251

‘ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ’

ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ‘ਬੁਢਲਾਡਾ’- 94176 42327

ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ਼ ਅੰਦਰ,

ਮਾਤਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਤਿਕਾਰ ਲੋਕੋ !

ਜਿਨੀ   ਹੋ   ਸਕੀ   ਇਹਨੇ    ਕਰੀ   ਸੇਵਾ,

ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲੋਕੋ !

ਜਦ  ਮਾਤਾ–ਬੱਚੇ  ਰੱਬ  ਨੂੰ  ਹੋਏ  ਪਿਆਰੇ,

ਚੰਨਣ ਲਿਆਂਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਕਾਰ ਲੋਕੋ !

ਮੇਜਰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਲਮਾ ਨੂੰ,

ਕੋਹਲੂ ਪੀੜ ਦਿੱਤਾ ਸਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੋਕੋ !

……………………………………

ਮਾਤਾ ਗੁਜ਼ਰੀ‘ ਸਮਝਾਵੇ ‘ਪੋਤਿਆਂ’ ਨੂੰ,

ਜਦ ਕਚਿਹਰੀ ‘ਸੂਬੇ’ ਦੀ ਜਾਵਣਾਂ ਏ।

ਦੇਖਿਓ ਆਕੇ  ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਖੌਫ਼ ਅੰਦਰ,

ਤੁਸੀਂ ਦਾਗ਼ ਨਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲਾਵਣਾਂ ਏ।

   ………………………………………

ਅੱਗੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ,

ਭਾਂਵੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਮਾਤਾ !

ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਲਮਾਂ ਦੇ,

ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਰਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ !

ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੌਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀ,

ਪੂਰਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਧਰਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮਾਤਾ !

ਅਸੀਂ ਡਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ,

ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ !