ਤਾਰੇ ਟੁਟਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਮੈਂ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਅੰਬਰੀ ਜਾ ਕੇ।

0
281

ਤਾਰੇ ਟੁਟਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਮੈਂ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਅੰਬਰੀ ਜਾ ਕੇ।

ਸਾਧਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ, ਚੋਰ ਨੇ ਫਿਰਦੇ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ।

ਬੁੱਢੇ ਮਾਪੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ, ਨੂੰਹ ਪੁੱਤ ਆਏ ਗੰਗਾ ਜਾ ਕੇ।

ਪੱਥਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕੀਂ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਿੱਤ ਦੁੱਧ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ।

ਜਦ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ, ਲੋਕੀਂ ਤੁਰ ਗਏ ਜਿੰਦਰੇ ਲਾ ਕੇ।

ਛੱਤੇ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਵੀਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਬੈਠੇਂਗਾ ਡੰਗ ਖਾ ਕੇ।

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪਾ ਕੇ।

ਤਾਰੇ ਟੁਟਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਮੈਂ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਅੰਬਰੀ ਜਾ ਕੇ।

ਗ਼ਜ਼ਲ – ਜਨਕ ਰਾਜ ਜਨਕ।