ਤਰ ਤਾਰਿ ਅਪਵਿਤ੍ਰ ਕਰਿ ਮਾਨੀਐ ਰੇ!

0
88

ਤਰ ਤਾਰਿ ਅਪਵਿਤ੍ਰ ਕਰਿ ਮਾਨੀਐ ਰੇ! ਜੈਸੇ ਕਾਗਰਾ ਕਰਤ ਬੀਚਾਰੰ ॥ ਭਗਤਿ ਭਾਗਉਤੁ ਲਿਖੀਐ ਤਿਹ ਊਪਰੇ, ਪੂਜੀਐ ਕਰਿ ਨਮਸਕਾਰੰ ॥ (ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ/੧੨੯੩)
ਅਰਥ–ਤਾੜੀ ਦਾ ਰੁੱਖ (ਜਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਦੀ ਹੈ) ਮਾੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਵਿਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਜਦਾ ਹੈ।