ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਜੀਓ !

0
290

ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਜੀਓ  !

ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ! ਸੱਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਜੀਓ !

ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਗੁਣ ਨਾ ਕੋਈ, (ਹੈ) ਮਾਯਾ ਦਾ ਵਿਉਹਾਰ ਜੀਓ !

ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਦਾਮਨ, ਭਉਜਲ ਉੱਤਰਾਂ ਪਾਰ ਜੀਓ !

ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿ ਜਾਣ ਛੱਲਾਂ,ਉੱਡ ਜਾਏ ਸਭ ਹੰਕਾਰ ਜੀਓ !

ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਸੁਰਮਾ, ਸਮਝ ਲਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਜੀਓ !

ਤੇਰਾ ਸੱਚਾ ਤਖ਼ਤ ਸਦੀਵੀ, ਤੱਕ ਲਵਾਂ ਦਰਬਾਰ ਜੀਓ !

ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਧਰ ਜਾਏ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀਓ !

ਏਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ‘ਸਹਿਜ’ ਦੀ, ਦੇਵੋ ਜਨਮ ਸੁਆਰ ਜੀਓ !

ਡਾਕਟਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ)-97819-93037

ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ

ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੱਲੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਨਾਹੀਂ ਮੰਗੇ ਦਾਣੇ ।

ਰੁੱਖੀ-ਸੁੱਖੀ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਈਏ, ਰਹੀਏ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ।

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ, ਹੋ ਜਾਣ ਬੇ-ਪਛਾਣੇ ।

ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲ ਜਾਵਣ ‘ਸਹਿਜ’, ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਣਜਾਣੇ ।

ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣੇ ਦਿਲ ਦੀ, ਲੋਕੀਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ।

ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਚੋਗਾ ਚੁਗਦੇ, ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ।

ਡਾਕਟਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ)-97819-93037