ਪੇਪਰ ਮੈਥ ਦਾ

0
468

(ਕਾਵਿ-ਵਿਅੰਗ)

ਪੇਪਰ ਮੈਥ ਦਾ

ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵਟਸ ਦੇ ਐਪ ਉੱਪਰ,

ਗੱਲ ਗਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਤੀਕ ਮੀਆਂ।

ਪੇਪਰ ਮੈਥ ਦਾ ਮਿੱਥੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲੋਂ,

ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਲੀਕ ਮੀਆਂ।

ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਿਰੋਲ ਬਿਗਾਨਿਆਂ ਦਾ,

ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸ਼ਰੀਕ ਮੀਆਂ।

ਬੋਰਡ ਕਰਦਾ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚੋਹਲਾ’,

ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਕ ਮੀਆਂ।

-ਰਮੇਸ਼ ਬੱਗਾ ਚੋਹਲਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ) -9463132719