ਚਿੱਠੀ ਨੰ: 41 (ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਤਰ)

0
271

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ

ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਲ ਸੰਜੀਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਘੁੱਤੀ ਵਿੱਚ ਮੂਤਣ’ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੇਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਮਲ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਸਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ! ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਤਨਾ ਸਮਝ ਲਵੋਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੫ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ੨੩ ਪੋਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ  ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜੀ?

ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜੰਮੂ-੧੭.੦੫.੨੦੧੮

ਜੰਮੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਤੋ ਸ਼ਪਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ  ਸਵਾਦੂ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਢਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ੫ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ੨੩ ਪੋਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿਚ ਤੂਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ?

Kuldeep Singh 
(718)343-9009