ਲੋਕੋ ਹੱਥ ਅਕਲ ਨੂੰ ਮਾਰੋ।

0
247

42440cookie-checkਲੋਕੋ ਹੱਥ ਅਕਲ ਨੂੰ ਮਾਰੋ।