ਲਿਖਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੰਯੋਗ ਸਾਂਈਆਂ !

0
238

ਕਾਵਿ-ਕਿਆਰੀਆਂ 

                                                

ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੋਚਿਆ,  

ਹਰ ਸੋਚ ਨਚਾਇਆ, ਨਵੇਂ ਮੋਜਿਆਂ | 

ਤਨ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੂਕ,

“ਪ੍ਰੀਤ” ਦਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਜਿਆ ?

              …………

ਤੇਰੇ ਦਰ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ |

ਢੀਠ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਝੋਲੀ ਭਰਦਾ ਸੋਈ ||

ਢੀਠ ਬਣਿਆਂ ਵੀ, ਖੈਰ ਨੀ ਮਿਲੀ “ਪ੍ਰੀਤ”

ਪਾਖੰਡ ਬਥੇਰੇ ਕੀਤੇ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਅਰਜ਼ੋਈ ||

            ……………

ਸਾਂਈ  !  ਤੂੰ ਏਨਾ ਵੀ ਤੜਫਾਇਆ ਨਾ ਕਰ |

ਇੱਕ ਦੱਸ, ਬਹੁਤੇ ਚੱਕਰਾਂ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਨਾ ਕਰ ||

ਤੇਰੇ ਲਈ, ਬਥੇਰੇ ਨੇ ਹੋਰ ਚੋਜ਼ ਤਮਾਸ਼ੇ |

ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ, ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ ਕਰ ||

               ………….

ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਰੋਗ ਸਾਂਈਆਂ  ! 

ਇਹ ਕੇਹਾ ਹੈ ਸੋਗ ਸਾਂਈਆਂ !

ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਯੋਗ ਸਾਂਈਆਂ !

ਲਿਖਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੰਯੋਗ ਸਾਂਈਆਂ !

  –  ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ( ਯੂ.ਐਸ.ਏ )