ਗਲੀ ਹਉ ਸੋਹਾਗਣਿ ਭੈਣੇ! ਕੰਤੁ, ਨ ਕਬਹੂੰ ਮੈ ਮਿਲਿਆ ॥ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ)

0
785

ਗਲੀ ਹਉ ਸੋਹਾਗਣਿ ਭੈਣੇ! ਕੰਤੁ, ਨ ਕਬਹੂੰ ਮੈ ਮਿਲਿਆ ॥ (ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ)

ਹੇ ਦਿਲ ਦਾ ਭੇਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਏ ਭੈਣੇ! ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਉਸ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।