ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਫਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉੰਦੇ ਹਨ।

0
292

44010cookie-checkਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸਫਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉੰਦੇ ਹਨ।