ਅਰਦਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਰਿਓ।

0
274

ਅਰਦਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕਰਿਓ।

ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੇਹੜਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਬਚਨ ਕਮਾਉਂਦੈ ।

ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੀ ਕਰ ਕਰ ਬੰਦਾ,  ਕੀਮਤੀ  ਵਕਤ ਗੁਆਉਂਦੈ ।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਆਖੇ, ਅਗਿਓਂ ਸਿੱਖ ਜੋ ਮਿਲਦੈ ।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਿਹ ਬੁਲਾਇਆਂ, ਪਿਆਰ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦੈ ।

ਸ਼ਰਾਬ ਬੀੜੀਆਂ ਚਰਸ ਤੰਬਾਕੂ, ਨਸ਼ੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ।

ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਸਭ ‘ਬਿੰਜਲਾ’, ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੇ ।

ਕਰਮਜੀਤ  ਸਿੰਘ  ਬਿੰਜਲ-੯੮੭੬੫-੭੪੯੬੦, ੯੬੪੬੦ ੭੪੯੬੦

ਸੇਵਾਦਾਰ  :-

ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਸਰਕਲ  (ਜਗਰਾਉਂ)