ਸਭ ਜੂਠੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਮੈਂ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇਰੀ ?

0
221

ਸਭ ਜੂਠੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੇ

ਸਭ ਜੂਠੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਮੈਂ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇਰੀ ?

ਕੀਤਾ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪਣ ਮੈਂ, ਇਹੀ ਭੇਟ ਕਬੂਲੋ ਮੇਰੀ।

ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਵੱਛੜੇ ਜੂਠਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਝ ਭੋਗ ਲਗਾਵਾਂ ਮੀਤਾ !

ਦੁੱਧ, ਜੋ ਸੁੱਚਮ ਸੁੱਚਾ ਦੇਹ; ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਕੋਈ ਲਵੇਰੀ।

ਸਭ ਜੂਠੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਮੈਂ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇਰੀ ?

ਭੰਵਰੇ ਮਾਣ ਕੇ ਛੋਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ, ਗੰਧਲੀ ਖ਼ੁਸ਼ਬੋ ਫੁੱਲਾਂ ਕੇਰੀ,

ਰਹੀ ਕਾਇਮ ਤਾਜ਼ਗੀ ਨਾ, ਫੁੱਲ ਨੇ ਲਾਈ ਵਾਹ ਬਥੇਰੀ।

ਜਲ ਨੂੰ ਮੱਛਲੀ ਨੇ ਗੰਦਲਾਇਆ, ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਵੱਲ ਨਾਗਾਂ ਪਾਇਆ,

ਬਿਖ ਅੰਮਿ੍ਰਤ ਸੰਗ ਹੈ ਵੱਸਦਾ, ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਸਾਂਝ ਘਨੇਰੀ।

ਸਭ ਜੂਠੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਮੈਂ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇਰੀ ?

ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਵਿਕਾਰੀ,

‘ਚੋਹਲੇ’ ਵਾਲਾ ‘ਬੱਗਾ’ ਤਾਂ, ਤਾਹੀਉਂ ਲਾਹੀ ਵਹਿਮ ਦੀ ਢੇਰੀ।

ਸਭ ਜੂਠੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੇ, ਕੀ ਮੈਂ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇਰੀ ?

——੦—–

ਰਮੇਸ਼ ਬੱਗਾ ਚੋਹਲਾ (ਲੁਧਿਆਣਾ)-94631-32719