ਲੱਗੇ ਘੁਣ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੋਗ ਚੁਕਦੇ

0
210

ਲੱਗੇ ਘੁਣ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੋਗ ਚੁਕਦੇ

ਇਕਬਾਲ ਖ਼ਾਨਪੁਰੀ-93163-86818

ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ‘ਪਾਠ’ ਬਾਬਾ।

ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮਸੇਰ ਭਾਈ, ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ, ਮਾਨ ਤੇ ਬਾਠ ਬਾਬਾ।

ਵਾਰ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਚੜ੍ਹੇ ਹਾਂਡੀ, ਚੜ੍ਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਾਠ ਬਾਬਾ।

ਲੱਗੇ ਘੁਣ ਤਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰੋਗ ਚੁਕਦੇ, ਘਰੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਚੌਗਾਠ ਬਾਬਾ।