ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਨਾਮ ਮੰਨੂ

0
214

ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਨਾਮ ਮੰਨੂ

ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ‘ਬੁਢਲਾਡਾ’- 94176 42327

ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਦਾ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਬੁੱਤ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਬਣਵਾ ਇੱਥੇ। 
ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਵਾ ਮੰਦਰ, ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੁੱਤ ਸ਼ਜਾਅ ਇੱਥੇ। 

ਸੇਵਕ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਬਿੱਪਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ। 
‘ਮੇਜਰ’ ਮਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਹੱਸੇ ਖੜ੍ਹਾ ‘ਮੰਨੂ’, ਰਿਹਾ ‘ਰਹਿਬਰ’ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾ ਇੱਥੇ। 

***************************

ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ‘ਮੰਨੂ’ ਆਖਦਾ ਏ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਦੇ ਲੋਟ ਆਇਆ।
ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਦਾ ਤੈਂ ਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬੁੱਤ ਮੰਦਰ ’ਚ ਲਾਇਆ।

ਤੇਰੇ ਸੇਵਕ ਵੇਖ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੈਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਵਾਇਆ।
ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈ ਤੂੰ, ‘ਮੇਜਰ’ ਐਸੇ ਪੁੱਠੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪਾਇਆ।
************************