ਯੋਗਾ, ਦਵਾਈ ਦੋਨਾਂ, ਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ

0
262

ਯੋਗਾ, ਦਵਾਈ ਦੋਨਾਂ,  ਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ

‘ਯੋਗੇ’ ਨਾਲ  ਸਾਰੇ  ਰੋਗ  ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ,

‘ਪੰਤਜ਼ਲੀ’ ਲਿਆਏ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬੋਹਲ਼ ਲੋਕੋ !

ਗ਼ੌਰ ਨਾਲ  ਵੇਖੋ  ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਖੱਬੀ,

ਇਹ  ‘ਰਾਮਦੇਵ’ ਦੀ  ਖੋਲਦੀ  ਪੋਲ਼  ਲੋਕੋ !

ਯੋਗਾ, ਦਵਾਈ  ਦੋਨਾਂ,  ਨਾ  ਕੰਮ  ਕੀਤਾ,

ਅੱਖੀਂ  ਵੇਖਲੋ, ਨਹੀਂ ਮਖੌਲ  ਲੋਕੋ !

ਸਦੀ ਇੱਕੀਵੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਇਹ,

ਮੇਜਰ ਆਖਦਾ ਚਲੋ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ਼ ਲੋਕੋ !

ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ‘ਬੁਢਲਾਡਾ’-94176 42327