ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ

0
325

ਕਾਵਿ-ਰੰਗ       

ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ

ਬਹਾਨੇਬਾਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਾਹਿਰ ਜਿਹੜੇ, ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦੇ।               

                ਰੰਗ ਖੂਨ ਦਾ ਹੋਈ ਸਫ਼ੈਦ ਜਾਂਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਬਿਗਾਨਿਆਂ ਦੇ।                                      

  ਦਿੰਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਣ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੁੱਕਾ, ਪੱਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਚੀ ਜੋ ਹੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ।                       

ਵੱਡੇ ਡੈਡੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ, ‘ਚੋਹਲਾ’ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾਦਿਆਂ-ਨਾਨਿਆਂ ਦੇ।   

                                                                         

–ਰਮੇਸ਼ ਬੱਗਾ ਚੋਹਲਾ    #1348\17\1 ਗਲੀ ਨੰ:8 ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ [ਲੁਧਿ:] ਮੋ: 9463132719