ਨਾ ਕਰ ਓਏ ਬੰਦਿਆ ! ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ

0
426

ਨਾ ਕਰ ਓਏ ਬੰਦਿਆ ! ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ

ਨਾ ਕਰ ਓਏ ਬੰਦਿਆ ! ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ, ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ।

ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤੇਰੀ, ਨਾ ਕਰ ਓਏ ਬੰਦਿਆ ! ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ।

ਗਰੀਬਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਝੂਠੇ ਨੇ ਜੱਗ ’ਤੇ ਕਈ ਕੰਮ ਸਹੇੜੀ।

ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਇੱਥੇ ਮਾਯਾ ਦੀ ਲੱਗੀ ਢੇਰੀ, ਨਾ ਕਰ ਓਏਂ………………………

ਪਾਉਣੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੌਤ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰੀ, ਹੋ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਧਨ ਦੀ ਵੰਡ ਵੰਡੇਰੀ।

ਇਕੋ ਪੈਣੀਏ ਇਸ ਜੱਗ ’ਤੇ ਗੇੜੀ, ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ……………….

ਸੱਜਣਾ ! ਹੁਣ ਕਰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ, ਕੁਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੋ ਜਾ ਨੇੜੀ।

ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਪ੍ਰੇਰੀ, ਛੱਡ ਦੇ ‘ਖੁਸੀਪੁਰ’ ਤੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ।

ਨਾ ਕਰ ਓਏ ਬੰਦਿਆ ! ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ, ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ।

ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਖੁਸੀਪੁਰ)-99141-61453