ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਧਾਈ

0
563

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਵਧਾਈ

ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਬਲੋਕ-98727-52119

ਵ-ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਾ ਜਾਪੁ।

ਹ- ਹਰ ਕਾ ਵੱਡ ਪਰਤਾਪ।

ਗ-ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ।

ਰ- ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਵਾਨ।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੇ ਅੱਖਰ ਚਾਰ।

ਜੋ ਜਨ ਪੜ੍ਹੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ।

ਚਾਰ ਜੁਗਾਂ ਤਕ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ।

ਅੱਖਰ ਚਾਰ ਬਣਾਏ।

ਜਨਮ ਸਫਲ ਉਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਸੀ।

ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਏ।

ਅਪਣੀ ਕਿਰਤ ’ਚੋਂ ਹਿਸਾ ਕੱਢ ਕੇ।

ਕਰੋ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ।

ਇਹ ਨਿਸ਼ਫਲ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਲਗਦਾ ਇਸ ਨੂੰ-ਮੇਵਾ।

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ।

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਲਾਏ।

ਗੇੜ ਚੌਰਾਸੀ ਵਾਲਾ ਮੁਕੇ।

ਗੁਰੂ ਘਰ ਜੋ ਜਾਏ।

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਐਸੀ ਗੁੜਤੀ।

ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਈ।

ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀਰੋ!

ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ।

ਹੋਵੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਵਧਾਈ।