ਜੇ ਬੇੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਲਾਉਣੀ ਪਾਰ ਸਿੱਖੋ !

0
337

ਜੇ ਬੇੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਲਾਉਣੀ ਪਾਰ ਸਿੱਖੋ !

ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ‘ਬੁਢਲਾਡਾ’-94176 42327

ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਚ ਆਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ,

‘ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੌਮ-ਗ਼ੱਦਾਰ’ ਸਿੱਖੋ !

ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੋ,

ਐਸਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਸਿੱਖੋ !

ਵੇਲਾ ਜਾਗਣ ਦਾ ਜਗਾ ਲਓ ਸਭ ਤਾਂਈ,

ਧੜ੍ਹੇ-ਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਓ, ਬਾਹਰ ਸਿੱਖੋ !

ਚੰਗੇ-ਮਾੜਿਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ,

‘ਮੇਜਰ’ ਜੇ ਬੇੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਲਾਉਣੀ ਪਾਰ ਸਿੱਖੋ !