ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਇ ਵੀਚਾਰੁ ॥

0
487

32920cookie-checkਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਇ ਵੀਚਾਰੁ ॥