ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਇ ਵੀਚਾਰੁ ॥

0
475

32920cookie-checkਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਇ ਵੀਚਾਰੁ ॥