ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਆਵਾਜ਼

0
519

ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਆਵਾਜ਼

ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਤਾਂ ਵਸਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ,

ਇੱਕ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਹੀ ਵਲੂੰਧਰ ਲੈ ਗਈ ਓ,

ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਕਿਸ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗਾਂਗੇ,

ਆਪਣਾ ਵੱਸਦਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕੀ ਮਿਲੂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਜ਼ਾਲਮਾ  !

ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ੂਨ ਡੋਲ ਕੇ,

ਕਿਹੜੀ ਮਿਲੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁਣ, ਹੱਸਦਿਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੈਣ ਪਵਾ ਕੇ  ?

                    ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੀਤੂ 94653-10052