ਕਰਵਾ ਚੌਥ

0
491

ਕਰਵਾ ਚੌਥ

ਕਰੂਏ ਦੇ ਵਰਤ ਨਾਲ ਉਮਰ ਜੇ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ,

ਮਰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ।

ਜੋ ਵੀ ਜੰਮਿਆ ਅਖੀਰ ਉਸ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ,

ਲਿਖਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ।

ਰਾਮ ਰਾਵਣ ਜਿਹੇ ਜਪੀ ਤਪੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਗੇ,

ਰੁਕਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗ਼ੁਲਜਾਰ ਅੰਦਰ।

ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਨਾਲੋਂ ਉਮਰ ਘੱਟ ਚੰਗੀ, ਲੰਘੇ

ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ।

ਬੀਬੀਓ ! ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹ ਪਾਖੰਡ ਕਰਨਾ,

ਐਵੇਂ ਭਟਕੋ ਨਾ ਇਸ ਅੰਧਕਾਰ ਅੰਦਰ।

ਗਿਆਨੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ-97810-21310