ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ

0
24

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ਼ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ

0 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਾਮਣ, ਕਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੋਗੀ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਸਨ।

0 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੈਦਿਕ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮਕ ਧਰਮ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ।

0 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ’ਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਰਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਵੈਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਸਨ।

0 ਗੋਰਖ (ਹੁਣ ਨਾਨਕ) ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਝੰਗਰਨਾਥ ਅਤੇ ਭੰਗਰਨਾਥ ਸਨ।

0 ਸੰਗਲਾਦੀਪ (ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ) ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਜੀ ਸੀ।

0 ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਪੀਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਵਾਰਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੀਰ ਹਮਜ਼ਾ ਗੌਂਸ ਸੀ।

0 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਕਪਟਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਮਹਾਂ ਪੁਰਖ ਕੋਲੋਂ ਬਾਬੇ ਫ਼ਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਸ਼ੇਖ ਬ੍ਰਹਮ ਜੀ’ ਸੀ।

0 ਮਟਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਪੰਡਿਤ, ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਗੱਡਾ ਭਰ ਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਸੀ।

ਰਮੇਸ਼ ਬੱਗਾ ਚੋਹਲਾ #1348/17/1 ਗਲੀ ਨੰਬਰ 8 ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ (ਲੁਧਿਆਣਾ)-94631-32719