ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਲੁਕੋ ਪਰਵਾਰ

0
38

ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਲੁਕੋ ਪਰਵਾਰ

ਚਾਲੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਅੰਦਰ,

ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕੋ !

ਸਿੰਘ ਜਥੇ ਬਣਾ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ,

ਆਉਣ ਰਣ ਵਿੱਚ ਗੜ੍ਹੀ ’ਚੋ ਬਾਹਰ ਲੋਕੋ !

ਦੁਸ਼ਮਣ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਰੇ, ਵੇਖ ਸਿੱਖ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ।

ਐਸੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਲੋਕੋ !

ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਖੋਹਿਆ,

ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਲੁਕੋ ਪਰਵਾਰ ਲੋਕੋ !

ਤਾਹੀਂ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ,

ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਲੋਕੋ !

‘ਮੇਜਰ’ ਜੈਸਾ ਚਮਕੌਰ ’ਚ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ,

ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਲੋਕੋ !

ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਬੁਢਲਾਡਾ-94176-42327