ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ

0
274

ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ

ਭਾਵੇਂ ਪੰਜੇ ਉਗਲਾਂ ਨਾ ਇਕਸਾਰ ਹੋਵਣ,

ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਓਏ ਲੋਕੋ !

ਪਹਿਨਣ-ਖਾਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ,

ਮੰਨਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ੁਆਬ ਓਏ ਲੋਕੋ !

ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਾਰੇ ’ਤੇ ਆਪ ਪਲ਼ਨ ਜਿਹੜੇ,

ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਪੂਰੀ ਫ਼ਰਿਆਦ ਓਏ ਲੋਕੋ ?

ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਇਹ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ,

ਲਾਇਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਕੁਝ ਦਿਮਾਗ਼ ਓਏ ਲੋਕੋ !

ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲ਼ੀ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ,

ਇਹਨਾਂ ਕੀਹਦੀ ਰੱਖੀ ਦੱਸੋ ਲਾਜ਼ ਓਏ ਲੋਕੋ ?

‘ਮੇਜਰ’ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲਓ,

ਵੇਖ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਜ ਓਏ ਲੋਕੋ !

          ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ‘ਬੁਢਲਾਡਾ’ 94176-42327