ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਬਦਲ ਰਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ?

0
200