ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ?

0
331

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ?

(1). ਚੰਦ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ’ਤੇ 1.26 ਸੈਕੰਡ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।

(2). ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ’ਤੇ 8 ਮਿੰਟ 17 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।

(3). ਪਲੂਟੋ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ’ਤੇ 5 ਘੰਟੇ 20 ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।

(4). ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 150 ਤੋਂ 250 ਕਿਲੋ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

(5). X-ray ਦੀ ਖੋਜ 1895 ਈ. ਵਿਚ ਵਿਲਿਅਮ ਰੋਂਟਗਨ ਨੇ ਕੀਤੀ।

(6). ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀ.ਵੀ. ਦੀ ਖੋਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ 1936 ਵਿਚ ਹੋਈ।

(7). ਛਿਪਕਲੀ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੇਸ਼ਕਸ਼ : ਬੱਚੀ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ