ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਲੈਕ ਕਰਤੀ ਨੀ ਤੂੰ ਲਾਲ ਬੱਤੀਏ ?

0
237