‘ਜਥੇਦਾਰ ਜੰਜਾਲ ਮੁਕਤ ਦਿਨ’

0
209

‘ਜਥੇਦਾਰ ਜੰਜਾਲ ਮੁਕਤ ਦਿਨ’

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ

ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ

ਦਾਸ ਦੀ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਹਿਸਾਬ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਜਾਗਰੂਕ ਦਿਨ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲ ਦਿਨ ਅਤੇ ‘ਜਥੇਦਾਰ ਜੰਜਾਲ ਮੁਕਤ ਦਿਨ’ ਵਰਗੇ ਦਿਨ ਮਨਾ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਚਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਪ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ‘ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ’